Krajowa Rada Radców Prawnych wycofuje poparcie dla projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Powodem jest poszerzenie kręgu podmiotów świadczących poradnictwo o prawników niebędących profesjonalnymi pełnomocnikami. Pierwotnie mieli to robić tylko adwokaci i radcowie. – Predysponowanie profesjonalnych pełnomocników, wykonujących zawody regulowane ustawowo, do świadczenia pomocy prawnej nie powinno budzić wątpliwości – uważa Dariusz Sałajewski, prezes KRRP. Jego zdaniem włączenie do systemu bezpłatnych porad także osób fizycznych z wykształceniem prawniczym doprowadzi do zróżnicowania ich jakości.