Naukowcy, a jednocześnie praktycy, z szesnastu uniwersytetów protestują przeciwko rozwiązaniom, które znalazły się w rządowej noweli. I proponują własny jej projekt.
Rządowy dokument przewiduje m.in. tworzenie spółek z o.o. z udziałami beznominałowymi, a także z kapitałem zakładowym w wysokości jednej złotówki. Mówi też o rozwiązaniu hybrydowym – spółce z typowymi udziałami, jak i tymi bez wartości nominalnej. Sprzeciwiający się mu profesorowie są gotowi przystać tylko na spółki z kapitałem w wysokości 1 zł, a i to pod warunkiem, że byłoby to wyraźnie zaznaczone w ich nazwie. Dlatego zaproponowali konkurencyjny wobec rządowego projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Przedstawili go ministrowi sprawiedliwości. Siedemnastu kierowników katedr i zakładów uniwersyteckich zajmujących się prawem spółek podpisało też list otwarty.