Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach Andrzej Leszkowicz powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że funkcjonowanie systemu stopniowo się poprawia. W dalszym ciągu jednak zdarzają się opóźnienia, albo przestoje w działaniu. Urzędnicy starają się jednak tak organizować pracę, by petenci tego nie odczuwali. Andrzej Leszkowicz zaznaczył jednak, że o pośpiechu nie może być mowy, ponieważ przygotowywane w USC dokumenty mają bardzo istotne znaczenie i funkcjonują później w obrocie prawnym.

Sam system "Źródło" Andrzej Leszkowicz ocenia pozytywnie. Według niego, jest ułatwieniem przede wszystkim dla petentów, którzy wszystkie formalności związane na przykład z urodzeniem dziecka mogą załatwić w jednym okienku. "Od razu nadajemy PESEL, meldujemy dziecko i rodzice nie muszą już później chodzić do Wydziału Spraw Obywatelskich" - tłumaczy urzędnik.

System Rejestrów Państwowych uruchomiono na początku marca. Umożliwia on m.in. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.