Prezydencka minister Irena Wóycicka mówiła w radiowej Jedynce, że nowe przepisy ułatwią łączenie pracy i obowiązków domowych.

Zmiana dotyczy między innymi urlopów rodzicielskich. Będzie można go wykorzystać do momentu, w którym dziecko pójdzie do szkoły. Rodziny wychowujące dzieci będą mogły ubiegać się też o elastyczny czas pracy. Podwyższony będzie też maksymalny wiek korzystania przez ojców z urlopów ojcowskich.

Minister Irena Wóycicka zapewniał też, że ustawa nie będzie w ogóle kosztowana. Wykorzystuje bowiem już istniejące uprawnienia, nie wprowadza żadnych nowych świadczeń, ani ich nie zwiększa.
Minister ma nadzieję, że ustawa zostanie szybko uchwalona. Wyraziła nadzieję, że stanie się to jeszcze w tej kadencji.