Reklama
Tak wynika z rozporządzenia z 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz.U. poz. 326). Dziś wchodzi w życie.
Wymagania co do wysokości kwot pieniężnych wobec obcokrajowców przekraczających polską granicę zostały nieco złagodzone w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów. Zobowiązywały one do posiadania dniówki w wysokości co najmniej 100 zł przez cały okres pobytu. Minister spraw wewnętrznych uznał jednak, że kwota ta jest zbyt wygórowana. Obecnie ustalona odpowiada wysokości diety w podroży służbowej w Polsce. Jeszcze niższe wymagania obowiązują osoby, które przyjeżdżają do nas np. na zorganizowany wypoczynek, leczenie lub w celach sportowych. Mogą posiadać tylko 20 zł na każdy dzień pobytu, przy czym przy pobycie poniżej 5 dni muszą mieć co najmniej 100 zł.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie 24 marca 2015 r.