Sprzedaż używanego samochodu jest w gruncie rzeczy dosyć prostą sprawą – oczywiście o ile znajdziesz kupca, który zdecyduje się zapłacić odpowiednią kwotę za Twoje auto. Jeśli ustalisz już za ile chciałbyś sprzedać swój samochód, kolejną ważną kwestią będzie przygotowanie odpowiedniej umowy. Z nami zrobisz to szybko i profesjonalnie.

Bez notariusza, czyli szybko i tanio

Sporządzenie prawidłowej umowy sprzedaży to klucz do dobrej transakcji. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze sprzedaży auta, to właśnie umowa będzie decydowała o ewentualnych prawach i obowiązkach, zarówno po stronie starego jak i nowego właściciela. Twoja umowa powinna być zatem jak najdokładniejsza. Wizyta u notariusza nie jest przy tym w ogóle konieczna – umowa może być sporządzona na zwykłej kartce papieru. Co więcej, nie musisz nawet odwiedzać adwokata czy radcy prawnego – a to oznacza oszczędność sporej ilości pieniędzy i czasu.

Oczywiście nie każdy będzie wiedział jak sporządzić umowę sprzedaży samochodu, żeby była ona po prostu kompletna i zgodna z prawem. Nic trudnego, wystarczy że pobierzesz wzór tego dokumentu z wiarygodnego źródła(link: https://druki.gazetaprawna.pl/umowa-sprzedazy-samochodu-wzor,10000924?utm_source=GP&utm_medium=CM&utm_term=O&utm_campaign=druki). Oczywiście, jeśli chcesz samodzielnie spróbować napisać dobrą umowę sprzedaży, poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo pomocne.

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Umowę sprzedaży samochodu, przejdź do formularza: Umowa sprzedaży samochodu - pobierz formularz

Warunki w umowie sprzedaży

Wszelkie warunki umowne i obowiązki każdej ze stron transakcji, ustalają wspólnie kupujący oraz sprzedawca – to od nich zależy na czym dokładnie będzie polegała taka sprzedaż i za jaką cenę zostanie sprzedany samochód. Pamiętaj jednak, że prawa i obowiązki sprzedawcy muszą odpowiadać prawom i obowiązkom kupującego. Nie oznacza to jednak, że muszą one być identyczne, chodzi o to, aby jedna ze stron umowy nie miała lepszej pozycji względem drugiej osoby. W omawianej umowie powinny znaleźć się nie tylko informacje na temat stron zobowiązania (kupujący i sprzedawca), czy ceny samochodu, ale także datę jej zawarcia - z tą chwilą następuje przejście prawa własności auta na kupującego. Jednocześnie od podanej w umowie daty uzależnione są terminy związane z rejestracją pojazdu w wydziale komunikacji, zgłoszeniem nabycia własności urzędowi skarbowemu oraz ubezpieczycielowi (w dokumentach samochodu muszą pojawić się dane nowego właściciela). Warto podkreślić, że sprzedawca może udzielić kupującemu gwarancji jakości sprzedanego samochodu – jest to opcja nieobowiązkowa. W konsekwencji sprzedający jako gwarant jest odpowiedzialny za usunięcie wady fizycznej rzeczy lub za dostarczenie rzeczy wolnej od wad, pod warunkiem, że wady te ujawniają się w ciągu terminu, obowiązywania gwarancji.

Strony

Każda umowa musi zawierać wyraźne oznaczenie jej stron. W przypadku sprzedaży auta jasnym jest, że po jednej stronie będziemy mieli Sprzedawcę – dotychczasowego właściciela, po drugiej zaś Kupującego – czyli osobę chętną do nabycia pojazdu na własność. Stronami takiej umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, spółki itd.) – w tej kwestii nie ma żadnych ograniczeń. Pamiętaj jednak o poprawnym oznaczeniu kontrahentów w umowie, w przeciwnym razie będzie ona nieważna. Jeśli Kupującym bądź sprzedawcą będzie osoba fizyczna, a zakup jest dokonywany w celach prywatnych (tj. niezwiązanych z działalnością gospodarczą) poprawnym będzie wskazanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu strony zobowiązania. Jeśli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą to dodajmy do tego numer w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i firmę przedsiębiorstwa (jej nazwę), można podać także NIP i REGON. W sytuacji, gdy jednym z kontrahentów będzie osoba prawna, najczęściej pojawiają się tu spółki prawa handlowego, oznaczenie Kupującego lub Sprzedawcy będzie nieco inne – podajemy firmę (jest to nazwa spółki), miejsce jej siedziby, oraz numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (dołączmy wówczas aktualny odpis z KRS). Ponadto, przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej musimy podać wysokość kapitału zakładowego (a przy spółce akcyjnej, czy został on w płacony w całości czy w części). Niemniej ważnym elementem jest wskazanie pełnomocników lub reprezentantów Stron. O ile nie muszą oni występować w przypadku osób fizycznych, o tyle przy osobach prawnych ich wskazanie jest niezbędne – osoby prawne muszą być reprezentowane przez prokurentów, członków zarządu czy wspólników.

Przedmiot umowy i cena

W umowie sprzedaży auta informacja o marce pojazdu, kolorze, numerze rejestracyjnym, czy numerze podwozia jest obowiązkowa, choć ten ostatni element możesz spokojnie pominąć. Określ czy przysługują Ci pełne prawa do auta oraz że przenosisz je za odpowiednią cenę na rzecz wskazanej osoby (jest to nabywca auta, zwany też kupującym).

Dodatkowo warto zaznaczyć, że przekazane zostaną wszelkie dokumenty związane z samochodem – karta pojazdu, czy dowód rejestracyjny, nie zapominajmy także o oddaniu kluczyków. Jeśli auto nie ma wad prawnych (tzn. nie jest obciążone zastawem lub prawem innej osoby) lub fizycznych (nie jest uszkodzone) również wskażmy to w umowie. Oczywiście w przeciwnym wypadku Sprzedawca także powinien poinformować Kupującego o istniejących wadach – nie wolno ich zatajać.

Kolejnym ważnym elementem umowy sprzedaży jest cena – to za nią Sprzedawca decyduje się zbyć auto na rzecz innej osoby. Koszt samochodu jest ustalany wyłącznie przez kontrahentów. Warto dodać, że cena pojazdu nie musi być wyrażona w polskiej walucie, może także opiewać na wartość niższą, niż wartość rynkowa auta, taka sytuacja pojawi się szczególnie wtedy, gdy ma ono już kilka czy kilkanaście lat i duży przebieg. Strony umowy mogą ustalić, że pieniądze będą zapłacone od razu przy podpisaniu umowy lub do określonej i wskazanej w umowie daty. Możliwe jest także rozłożenie opłaty na raty – zaznaczmy wówczas ile rat, w jakiej wysokości i w jakich terminach płatności będą obowiązywać Kupującego. Sprzedawca może żądać zapłaty tak do ręki, jak i na wskazany w umowie rachunek bankowy.

Przygotuj Umowę sprzedaży samochodu - przejdź do formularza

Rafał Rodzeń
Prawnik, redaktor SerwisPrawa.pl