Także na wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) pojawi się wreszcie orzeł. Zmiana to zasługa Marcina Puźniaka, który w Święto Niepodległości w 2013 r. wniósł w tej sprawie wniosek do Kancelarii Prezydenta. Zwrócił się w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów: wytknął bowiem prawodawcy niekonsekwencję. Oto na wszystkich wyrokach sądów wydawanych w imieniu Rzeczpospolitej możemy zobaczyć polskie godło (w wyrokach sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów wojskowych, a nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego), tylko na wyrokach WSA brakuje godła państwowego. Jego zamieszczania nie przewiduje regulamin sądów administracyjnych, nadany przez prezydenta.

– Nie ma racjonalnego wytłumaczenia, aby tylko niektóre sądy wydające orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej umieszczały godło na wyrokach – argumentował obywatel. Przekonywał, że taki wyjątek godzi w autorytet i powagę sądownictwa administracyjnego.
Długo jednak nie mógł się doczekać reakcji Kancelarii Prezydenta. Sprawa ruszyła z miejsca po naszych publikacjach. I obecnie zmierza do szczęśliwego finału. „W Kancelarii Prezydenta zakończyły się prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia prezydenta – wynika z odpowiedzi na wniosek Marcina Puźniaka. Chodzi o nowelizację regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych, czyli rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1646). Projekt zmian został już przesłany do kontrasygnaty prezesowi Rady Ministrów.
„Propozycja Pana dotycząca zamieszczania na wstępie wyroku wojewódzkich sądów administracyjnych wizerunku orła ustalonego dla godła została uwzględniona poprzez stosowną zmianę par. 54 niniejszego rozporządzenia” – czytamy w piśmie Kancelarii Prezydenta.
– Jestem dumny i szczęśliwy, że mam udział w przywróceniu symbolu narodowego wyrokom sądów administracyjnych. Mam nadzieję – także z racji tego, że jestem urzędnikiem sądowym – że uwzględnienie mojego wniosku przyczyni się do podniesienia rangi i autorytetu wymiaru sprawiedliwości – komentuje Puźniak.
I zachęca innych do korzystania z możliwości składania petycji, wniosków i skarg, a więc uprawnień określonych w art. 63 konstytucji.
Swe osiągnięcie dedykuje organizacjom, których jest członkiem – Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która walczy o jawność życia publicznego.

Nie ma powodu, aby tylko niektóre sądy wydające orzeczenia w imieniu Polski umieszczały godło na wyrokach