– Nie ma racjonalnego wytłumaczenia, aby tylko niektóre sądy wydające orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej umieszczały godło na wyrokach – argumentował obywatel. Przekonywał, że taki wyjątek godzi w autorytet i powagę sądownictwa administracyjnego.
Długo jednak nie mógł się doczekać reakcji Kancelarii Prezydenta. Sprawa ruszyła z miejsca po naszych publikacjach. I obecnie zmierza do szczęśliwego finału. „W Kancelarii Prezydenta zakończyły się prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia prezydenta – wynika z odpowiedzi na wniosek Marcina Puźniaka. Chodzi o nowelizację regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych, czyli rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1646). Projekt zmian został już przesłany do kontrasygnaty prezesowi Rady Ministrów.