Brazylijczycy po przegranej 1:7 z Niemcami w półfinale mistrzostw świata wyszli na ulice i zaczęli podpalać zielono-żółte flagi narodowe w geście protestu przeciwko słabej grze Canarinhos i ogromnym kosztom, jakie Brazylia poniosła w związku z organizacją mundialu. W Polsce uczestnikom takiej demonstracji groziłyby kary za znieważanie symboli narodowych.

Do symboli objętych szczególną ochroną prawną w Polsce należą te, na podstawie których obywatele utożsamiają się ze swoim narodem, a jednocześnie są to symbole reprezentujące kraj poza jego granicami. Do takich symboli zaliczamy hymn państwowy ("Mazurek Dąbrowskiego"), godło przedstawiające wizerunek orła białego oraz biało-czerwoną flagę. Na straży wszystkich tych symboli stoi ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. W myśl ustawy obowiązkiem i prawem każdego obywatela jest otaczanie symboli narodowych czcią i szacunkiem.

Ustawa zapewnia każdemu obywatelowi możliwość wywieszenia barw Rzeczypospolitej Polskiej w celu podkreślenia znaczenia uroczystości czy innych wydarzeń o randze państwowej. Symbole narodowe muszą być jednak zawsze wykorzystywane z szacunkiem i godnością, bowiem zachowanie odmienne może wiązać się z pociągnięciem obywatela do odpowiedzialności karnej.

Rok więzienia za palenie flagi

Reklama

Kodeks karny przewiduje, że obywatel może ponieść karę nie tylko za znieważanie najważniejszych symboli narodowych, lecz także za znieważanie innych znaków państwowych. Czyny związane z tego typu naruszeniami zostały zakwalifikowane do przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 137 § 1 „kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Ograniczenia w handlu

Ustawowa ochrona symboli narodowych roztacza się również na sferę obrotu gospodarczego. Według obowiązujących przepisów zakazane jest umieszczenie symboli narodowych na przedmiotach dopuszczonych do handlu. Mogę one natomiast być stosowane w wersjach po artystycznej obróbce lub przestylizowanych.

Obce symbole też chronione

Przepisy kodeksu karnego zapewniają również ochronę prawną symbolom narodowym państw innych niż Polska. Treść art. 137 § 2 Kodeksu karnego przewiduje kary dla osób, które znieważają lub niszczą znaki państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo państwa lub na zarządzenia polskiego organu władzy. Tutaj, identycznie jak w przypadku czynów dotyczących polskich symboli narodowych, dla osoby łamiącej prawo przewidziano karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.