Pani Halina skończyła cotygodniowe zakupy w hipermarkecie. Zapakowała torby do samochodu i ruszyła. Już w drodze, ale jeszcze z parkingu zadzwoniła do syna, by czekał przed domem i pomógł jej wnieść torby. Samochód ledwie się toczył, ale i tak zatrzymał go policjant... Dlaczego? Pani Halina nie włączyła świateł, nie zapięła pasów, w dodatku rozmawiała przez komórkę, prowadząc. Policjant skasował ją za trzy przewinienia, dołożył jeszcze punkty karne. – A ja przecież nic złego nie zrobiłam, jechałam tylko po parkingu – tłumaczy kobieta
Niestety, pani Halina nie ma racji: duże parkingi przed hipermarketami są oznaczone specjalnymi znakami drogowymi jako „strefy ruchu”. A w strefach ruchu obowiązują wszystkie przepisy kodeksu drogowego – w tym nakaz zapinania pasów, jazdy z włączonymi światłami mijania i zakaz rozmawiania przez telefon podczas prowadzenia pojazdu. I nie ma znaczenia, że pani Halina jechała wolno – na parkingu położonym w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę – ktoś inny mógł jechać szybciej, więc ona musi na niego uważać.
Kierowcy w takich miejscach często zapominają też, że pierwszeństwo (jeśli nie ma innych znaków) ma nadjeżdżający z prawej i że parkować wolno tylko w oznaczonych miejscach. Strefy ruchu ustanowiono u nas w połowie 2011 r. i warto się już przyzwyczaić do zgodnego z przepisami zachowania na ich terenie. Obszary te oznaczone są białymi tablicami przedstawiającymi samochód z odpowiednim napisem (znaki drogowe D 52 i D 53).
Inaczej jest na drogach wewnętrznych. Jeśli jakiś obszar oznaczony jest jako „droga wewnętrzna” (biała tablica z napisem, znaki D 46 i D 47) organizację ruchu ustala jej zarządca. I choć rozsądek nakazuje ich przestrzeganie, na tym odcinku nie obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. W takim miejscu zachowanie pani Haliny nie naruszałoby norm, a policjant nie miałby prawa karać jej mandatem.
Uwaga! Przypomnieć należy też o odrębnych przepisach obowiązujących w „strefie zamieszkania”. To obszar oznaczony niebieskimi tablicami przedstawiającymi domek, dziecko i samochód (znaki D 40 i D 41). W zasadzie przepisy kodeksowe tu obowiązują, ale piesi mają pierwszeństwo, mają też prawo poruszać się po całej szerokości jezdni, a pojazdy – nie prędzej niż 20 km na godzinę.
Podstawa prawna
Art. 1, ust. 1 i art. 2, pkt 1, 1a, 1b, 16, 16a ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137). Art. 1, art. 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260).