Sprawa dotyczyła zasiedzenia służebności gruntowej na działkach należących do małżeństwa J. Chodziło o linie energetyczne, zamontowane na ich działce w powiecie grudziądzkim przez dawny zakład energetyczny z Torunia. Obecnym właścicielem uruchomionej w 1970 r. linii wysokiego napięcia oraz oddanej do użytku w latach 1987–88 linii średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową jest firma energetyczna E. O ile jednak dla linii średniego napięcia i stacji trafo ówczesny toruński ZE uzyskał stosowne decyzje administracyjne zezwalające na posadowienie na działkach państwa J., o tyle dla linii wysokiego napięcia firma E nie była w stanie przekazać żadnych oficjalnych dokumentów, poza kopiami protokołów odbioru technicznego, mapami i innymi dokumentami. Brakowało jakiejkolwiek decyzji lub orzeczenia w przedmiocie posadowienia instalacji.
Sąd I instancji postanowił o zasiedzeniu służebności gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu w obydwu wypadkach, przy czym w odniesieniu do linii wysokiego napięcia przyjął – jako termin zasiedzenia – rok 2000. Wynikało to z przyjęcia 30-letniego terminu zasiedzenia służebności w złej wierze (gdyż właściciel linii nie przedstawił dokumentów uzasadniających takie zajęcie gruntu).