Decyzja o zleceniu sporządzenia skargi do TK grupie konstytucjonalistów zapadła na piątkowym posiedzeniu NRA. "Chodzi o to, aby był to dokument możliwie najwyższej merytorycznej jakości" - powiedział PAP sekretarz Rady mec. Rafał Dębowski. Nie chciał ujawnić, którzy eksperci będą pracować nad tym wnioskiem.

Jak mówił, trwają jeszcze dyskusje, do jakich konstytucyjnych argumentów mają się odwołać adwokaci w skardze do TK. "Rozważane jest zaskarżenie przepisów pod kątem możliwości naruszenia konstytucyjnych zasad równości, proporcjonalności, a także prawa do obrony" - poinformował mec. Dębowski. Uzgodniono, że wniosek ma być gotowy na marcowe plenarne posiedzenie NRA. "Jeśli będzie wcześniej, zwołamy posiedzenie nadzwyczajne" - dodał.

Nowela prawa, które zmieni zasady prowadzenia procesów karnych i wprowadzi zasadę pełnej kontradyktoryjności (spór toczy oskarżenie z obroną, a sąd jest tylko arbitrem), wejdzie w życie 1 lipca. Nowelizacja zawiera też przepis dopuszczający radców prawnych do sprawowania obron karnych. Uchwalono ją z inicjatywy rządu w ubiegłym roku - obecnie trwa okres vacatio legis.

Mocą tej noweli po 1 lipca adwokaci (razem z aplikantami adwokackimi jest ich dziś w Polsce niecałe 20 tysięcy) stracą monopol na sprawowanie funkcji obrońców w procesach karnych, bo uprawnienia te uzyska ponad 47-tysięczna grupa radców prawnych. Tym samym obie korporacje zawodowe zrównały się w uprawnieniach, z tą jedyną różnicą, że radcy prawni mogą być zatrudniani również na etat przez instytucje i firmy. Adwokaci - motywując to obowiązkiem zachowania pełnej niezależności - mają ustawowy zakaz zatrudnienia na etat.

O sukcesie w związku z tą zmianą prawa mówił w środę na noworocznym spotkaniu Krajowej Izby Radców Prawnych prezes KIRP Dariusz Sałajewski. Zapewniał, że radcowie przygotowują się do nowych zadań i będą gotowi do ich wykonywania.

Odkąd resort sprawiedliwości zapowiedział, że zamierza zmienić prawo w kierunku umożliwienia radcom prawnym pełnienia funkcji obrońców osób oskarżonych, palestra protestowała przeciw tym planom. Ostatecznie jednak nie udało jej się ich zablokować, a kolejni ministrowie sprawiedliwości: Jarosław Gowin, Marek Biernacki i Cezary Grabarczyk wskazywali, że taka zmiana będzie miała pozytywne skutki dla obywateli, którzy uzyskają dzięki niej szerszy dostęp do pomocy prawnej w sprawach karnych. Grabarczyk powtórzył to na czwartkowym spotkaniu noworocznym adwokatury, życząc obu korporacjom powodzenia.