Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Dotychczas przepisy zakładały, że dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia kierowanie sms-ów nie tylko na numer alarmowy 112, ale też na pozostałe: policyjny - 997, straży pożarnej - 998 oraz pogotowia ratunkowego - 999.

Zgodnie z nowymi przepisami wysyłanie smsów dotyczących sytuacji alarmowych będzie możliwe tylko na numer 112.

Jak podkreślali autorzy projektu, zmiany dotyczące sms-ów alarmowych wynikają m.in. z tego, że wśród zgłoszeń odbieranych poprzez telefony alarmowe przeważają te głosowe. Sms-y są rozwiązaniem, które ma pomóc m.in. osobom niesłyszącym w powiadomieniu służb o niebezpiecznej sytuacji czy zagrożeniu.

"Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania technicznego tego zagadnienia oraz fakt, że przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych o charakterze alarmowym nie będzie tak powszechne jak w przypadku połączeń głosowych, nie jest zasadne takie rozbudowywanie systemu, aby rozszerzać tę funkcjonalność również na numery 99x" - wyjaśniali autorzy regulacji w uzasadnieniu nowelizacji.

Reklama

Wiadomości wysłane na numer 112 mają być przesyłane przez operatorów do jednego z 17 regionalnych centrów powiadamiania ratunkowego.

Nowelizacja wyłącza z obowiązku kierowania sms-ów na numer 112 usługi roamingu międzynarodowego.