Sąd odrzucił skargę na skargę dotyczącą zmowy w przetargu na drukarki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W minionym tygodniu CBA zatrzymało 14 osób z ZUS i spółek ubiegających się o wart kilkadziesiąt milionów złotych kontrakt na dostawę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Postawiono im zarzuty zmowy przetargowej.
Reklama
Wiąże się to z artykułami DGP, w których sygnalizowaliśmy, że specyfikacja może faworyzować sprzęt jednej marki – Kyocera. Po odwołaniu złożonym przez spółkę Galaxy Systemy Informatyczne zmieniono specyfikację i ostatecznie oferty złożyło dziewięć spółek (od 36 mln do 61 mln zł). Trzy pierwsze miejsca zajęły firmy oferujące sprzęt Kyocery. Po odrzuceniu najtańszej zostały dwie: Teneo Systems i Decsoft. Oferta Galaxy także została odrzucona – w kolejnym odwołaniu złożonym do KIO z jednej strony firma przekonywała, że niesłusznie, z drugiej zarzucała Teneo Systems i Decsoft zmowę przetargową. Skład orzekający nie uwzględnił tych zarzutów. Przyjął zaś inny, zgadzając się, że Teneo i Decsoft zataiły wzajemne powiązania kapitałowe.

Reklama
Ponieważ większość zarzutów z odwołania została oddalona przez KIO, Galaxy zaskarżyło wyrok do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten jednak odmówił rozpoznania sprawy. Powód? Sentencja wyroku KIO, w której stwierdzono uwzględnienie odwołania. A przecież nie można skarżyć korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia.
Doszło do kuriozalnej sytuacji. Sąd odrzucił skargę, kierując się sentencją wyroku, który jedynie pozornie jest korzystny dla skarżącego, z uzasadnienia wynika bowiem, że przegrał on w najistotniejszych kwestiach.
– To spory problem i sąd jest świadom wadliwej praktyki, niemniej nie może rozpoznać sprawy – przyznała sędzia Joanna Wiśniewska-Sadomska, przewodnicząca składu orzekającego.
– Skoro sąd uznał wyrok za korzystny dla nas, to jak rozumiem, nasza oferta powinna zostać teraz wybrana przez ZUS – skomentował rozstrzygnięcie Robert Krynicki, radca prawny z kancelarii Krynicki, Dajczer, Kamiński, reprezentującej spółkę Galaxy.
ZUS będzie musiał rozstrzygnąć przetarg, ustalając najpierw, czy powiązania kapitałowe między spółkami Teneo i Decsoft nie utrudniają uczciwej konkurencji.

ORZECZNICTWO

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 grudnia 2014 r., sygn. akt V Ca 3384/14.