Polak po raz pierwszy w historii sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego. Profesor Piotr Hofmański został wybrany w Nowym Jorku na stanowisko sędziego MTK w latach 2015-2024.

Wyboru dokonały państwa-atrony Rzymskiego Statutu. Polak został wybrany większością dwóch trzecich głosów. Kampanię promocyjną polskiego kandydata prowadził Departament Prawno-Traktatowy naszego MSZ.
"Proces negocjacji był bardzo trudny, ale Polska pokazała, że potrafi budować sojusze na forum międzynarodowym. Jest to ogromny sukces Polski i samego profesora Hofmańskiego" - ocenił stały przedstawiciel Polski przy ONZ Bogusław Winid. Według niego, wybór należy uznać za wyraz uznania dla rosnącej roli Polski na forum organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności ONZ.


Sędzia Piotr Hofmański jest jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie procedury karnej w Polsce. Ma kwalifikacje wymagane do obejmowania najwyższych polskich urzędów sądowniczych.
Karierę sędziowską profesor Hofmański rozpoczął w 1994 roku jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Dwa lata później został sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego, którą to funkcję sprawuje do dzisiaj. Profesor Piotr Hofmański jest autorem ponad 200 prac naukowych dotyczących różnorodnych aspektów materialnego i procesowego prawa karnego.


Międzynarodowy Trybunał Karny został powołany przez państwa-strony Rzymskiego Statutu w celu sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych. Siedzibą Trybunału jest Haga.