Nawet 10 mln zł grzywny i 5 lat więzienia będzie grozić za nielegalne udzielanie kredytów i pożyczek.
Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o nadzorze na rynku finansowym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1149 ze zm.) i prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.). Dziś kary są niemal dwukrotnie niższe (5 mln zł i 3 lata).
Nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć poziom ochrony konsumentów korzystających z usług firm nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. pozabankowych firm pożyczkowych. Zgodnie z regulacją maksymalna wysokość odsetek za opóźnienia w spłacie rat nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.
Dziś praktyka w tej kwestii jest niejednolita. Część doktryny uważa, że w takich sytuacjach należy dopuszczać czterokrotność stopy lombardowej, a część sięga po art. 481 par. 2, przekonując, że potencjalna wysokość odsetek jest nieograniczona. Jak tłumaczą autorzy projektu, nowe przepisy spowodują „ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów”.
Komisja będzie mogła też skuteczniej eliminować z rynku podmioty, które mimo obowiązku działają bez pozwolenia.
– Ustawa ma umożliwić KNF weryfikację informacji o podmiotach podejrzewanych o przyjmowanie środków bez licencji. W przypadku potwierdzenia podejrzeń skróciłoby to postępowanie karne, a tam, gdzie podejrzenia nie znalazłyby odzwierciedlenia w faktach, nie byłoby konieczności zawiadamiania prokuratury i wpisywania podmiotu na listę ostrzeżeń publicznych – tłumaczy Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji społecznych