Uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców, będącym częścią Krajowego Rejestru Sądowego, zapewni jednoczesne nadawanie firmie numerów NIP i REGON. Cała procedura ma trwać 7 dni
Jedno okienko dla spółek handlowych / Dziennik Gazeta Prawna
Od dziś obowiązuje kolejna wersja jednego okienka przy rejestracji spółek handlowych. Procedura obejmie również te zawiązywane elektronicznie. Dzięki zmianom rozpoczynanie działalności gospodarczej ma być szybsze i łatwiejsze.
Do tej pory
Przez ostatnie pięć lat spółka handlowa, która wybrała papierową formę rejestracji, czyli przez złożenie dokumentów w biurze podawczym sądu albo przez pocztę, podlegała obowiązkom związanym z jednym okienkiem. Musiała wraz z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego złożyć inny, o wpis do systemu REGON, zgłoszenie płatnika składek do ZUS oraz zgłoszenie identyfikacyjne NIP. W razie ubiegania się o pierwszą adnotację w KRS trzeba było również dołączyć drugi egzemplarz umowy spółki oraz dowód potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w której ma się mieścić siedziba przedsiębiorcy. Dokumenty te – razem z NIP-owski zgłoszeniem i odpisem postanowienia – sąd przekazywał listownie do urzędu skarbowego. Czynił to w ciągu 3 dni roboczych od dokonania wpisu u siebie. W tym samym terminie przesyłał do urzędu statystycznego wniosek o nadanie spółce REGON. A kiedy dostawał informację zwrotną o nadaniu NIP, przesyłał ZUS otrzymane wcześniej zgłoszenie płatnika składek. Wszystko to, o ile osoby zainteresowane rejestracją spółki nie pomyliły się nigdzie i wszystkie organy reagowały niezwłocznie, trwało od 25 do 30 dni. Dlatego niektórzy właściciele spółek kapitałowych (w praktyce przede wszystkim spółek z o.o.) składali stosowne dokumenty pozwalające uzyskać NIP i REGON bezpośrednio po zawarciu umowy spółki. Działali więc w imieniu spółki w organizacji. I dopiero po otrzymaniu numerów spółka składała wniosek o wpis do KRS. Dołączała wówczas zgłoszenie aktualizacyjne dla urzędów skarbowego i statystycznego.
W nowej wersji
– Teraz jedno okienko ma otwierać się prędzej. Jest to konsekwencja rozbudowy systemu teleinformatycznego instytucji publicznych i wiąże się z e-połączeniem Krajowego Rejestru Sądowego z organami administracji publicznej, ułatwiającym wymianę danych – podkreśla Jan Rostafiński, radca prawny i adwokat z warszawskiej kancelarii Prokurent.
Cała procedura zgłoszeniowa spółek handlowych ma bowiem trwać nie dłużej niż siedem dni. Będzie tak dzięki automatycznej komunikacji KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), a także z powodu tego, że spółki mają zostać odciążone przez zdjęcie z nich obowiązku aktualizacji danych wpisywanych do KRS. Przyczyni się do tego walnie fakt, że wpisy w KRS będą stanowiły dane podstawowe, czyli wiążące dla organów administracji publicznej. Tym samym nie będą weryfikowane. Urząd skarbowy nie będzie również dostawał ani umowy spółki, ani dokumentów potwierdzających uprawnienie do korzystania z lokalu czy nieruchomości, w których mieści się siedziba firmy.
Poza tym tylko na jednym formularzu zgłoszeniowym NIP-8 podmiot wpisany do KRS będzie przekazywał do właściwego miejscowo urzędu skarbowego dane uzupełniające, przeznaczone także dla innych organów. Chodzi o informacje o wspólnikach, o rachunkach bankowych, dane statystyczne. CEP-KRP będzie następnie przekazywał je automatycznie do rejestru REGON i do Centralnego Rejestru Płatników Składek ZUS, razem z danymi uzyskanymi pierwotnie z rejestru przedsiębiorców.
– Zwolnienie jest połowiczne, bo nie dotyczy liczby informacji, a tylko pozwala przekazywać je na jednym formularzu – mówi Dorota Baran, radca prawny z poznańskiej Kancelarii Prawnej Komarnicka Korpalski.
Pozostają wątpliwości
Dodatkowo przy uproszczeniu rejestracji zmniejszy się liczba wpisywanych do KRS przedmiotów działalności gospodarczej (PKD). Jako minimum należy teraz podawać działalność wiodącą, na poziomie podklasy.
Z powodu cyfryzacji procedury jedno okienko obejmie od dziś również wnioski rejestracyjne spółki S24. Nie zmieni się natomiast pozycja spółki w organizacji.
– Obawiam się, że omijanie jednego okienka nadal będzie atrakcyjne dla tych, dla których czas to pieniądz. Mimo bowiem zapowiadanych siedmiu dni procedury NIP nadal będzie przyznawany dopiero na końcu – podkreśla Ida Komorowska-Moj, radca prawny z Bird & Bird.
– Co gorsza, ustawa o KRS nadal posługuje się pojęciem spółki w organizacji. Tymczasem od lat przysparza to problemów. Nie zawsze bowiem przedsiębiorcy chodzi o zgłoszenie spółki powstającej od zera. W razie utworzenia jej przez połączenie istniejących wniosek o wpis do rejestru nie może z natury rzeczy obejmować podmiotu w organizacji. Taka spółka nie ma bowiem tego stadium. Ciekaw więc jestem, czy sądy rejestrowe będą od nich przyjmować zgłoszenia tak jak od spółek w organizacji, czy też przed zakończeniem procedury połączeniowej trzeba będzie złożyć wniosek o nadanie NIP i REGON dla przedsiębiorcy nowo utworzonego – zastanawia się Radosław Potrzeszcz, adwokat z kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara.
Niepokojącą wszystkich nowością może być uprawnienie naczelników urzędów skarbowych do przeprowadzania kontroli następczej, w wyniku której będzie on mógł uchylić nadanie NIP. Ma to być jeden z instrumentów związanych ze sprawdzaniem, czy spółka nie posługuje się fałszywymi albo fikcyjnymi danymi adresowymi.
Omijanie jednego okienka nadal będzie atrakcyjne dla tych, dla których czas to pieniądz
Z KRS do ZUS
Nowelizacja upraszcza także procedurę zakładania konta w ZUS. Płatnicy składek, którzy podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe), nie będą już musieli osobiście zgłaszać się do organu rentowego. Dane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) zostaną bowiem automatycznie przekazane do systemu informatycznego ZUS. Na ich podstawie przygotuje on dokumenty zgłoszenia danych płatnika składek (druk ZUS ZPA) i adresu prowadzenia działalności gospodarczej (druk ZUS ZAA) oraz informację o numerach rachunków bankowych (ZUS ZBA). Warunkiem utworzenia konta będzie wypełnienie wniosku w KRS oraz przedstawienie w urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od daty wpisu w rejestrze, zgłoszenia identyfikacyjnego (formularz NIP-8). Płatnicy będą obowiązani przekazywać do organu rentowego tylko tzw. dane uzupełniające, np. zgłoszanie osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Michał Kuc
Podstawa prawna
Ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2 września 2014 r. poz. 1161).
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm