Dopełnienie formalności związanych z zarejestrowaniem działalności to dopiero początek. Przedsiębiorca nie powinien spocząć na laurach, ponieważ prowadzenie firmy to nieustająca „papierologia”.

Sposób wypełniania zobowiązań zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Poniżej przedstawione zostaną ogólne powinności, które dotyczą każdego.

Podatek

Niezależnie od wybranej formy opodatkowania należy pamiętać o opłacaniu podatku. Przedsiębiorcy muszą uiszczać zaliczkę na podatek dochodowy.
Ci, którzy zarejestrowali się, jako płatnik VAT dodatkowo składają także comiesięczne deklaracje podatkowe.

Składki do ZUS

Ich opłacanie jest obowiązkowe. Osoba, płacąca składki na zasadach ogólnych musi uregulować zobowiązania:
• za składki społeczne
• za składki zdrowotne
• na Fundusz Pracy
Samozatrudniony dokonuje wpłaty do 10 – tego każdego miesiąca, podczas gdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma 5 dni więcej.Deklaracje do ZUS

Samozatrudniony składa deklaracje DRA tylko raz ale przedsiębiorca zatrudniający pracowników robi to co miesiąc.

Wypełnianie i przechowywanie dokumentów

Porządek w dokumentach powinien być priorytetem każdej osoby prowadzącej własny biznes. Urząd Skarbowy może skontrolować dokumenty do 5 lat wstecz. Do grupy dokumentów, które musza być dostępne należą między innymi:
- faktury przychodowe i kosztowe,
- dokumentacja z kasy fiskalnej
- ewidencję środków trwałych,
- ewidencję przebiegu pojazdu
- deklaracje VAT
Osoby prowadzące księgę przychodów i rozchodów muszą pamiętać by uzupełniać ją „na bieżąco”.

Informowanie o wszelkich zmianach

Odpowiednie organy muszą być przez przedsiębiorcę informowane o każdej zmianie firmowych danych. Na dostarczenie dokumentów potwierdzających zmianę przedsiębiorcy mają 14 dni od jej dokonania.

Dużym ułatwieniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, której pracownicy w imieniu przedsiębiorcy będą realizować zobowiązania. Jednakże nawet takie rozwiązanie nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności za poprawność dokumentów.