W myśl noweli najczęściej młode osoby, które są wolontariuszami np. na obozach harcerskich, mają być zwolnione z opłat za uzyskanie zaświadczenia z KRK.

Według danych Związku Harcerstwa Polskiego takich wolontariuszy na obozach ZHP jest rocznie ok. 6,5 tys., a - jak szacują wnioskodawcy projektu - łącznie w skali kraju dotyczy to ok. 26 tys. osób. "Maksymalne zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w związku z projektowaną regulacją może wynieść około 520-780 tys. zł" - ocenili wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta; wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. (PAP)