Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął kolejny, trzeci już wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 856). Tym razem postępowanie zainicjowała prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. Nie podoba jej się, że zaskarżone przepisy nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju na wyłączne potrzeby lokalnych wspólnot religijnych i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej takiego uboju.

Zdaniem RPO taki stan prawny narusza konstytucyjnie zagwarantowaną wolność religii.

„Przeprowadzenie uboju rytualnego przez wyznawców judaizmu czy islamu jest formą uzewnętrzniania religii. Tym samym ubój rytualny zwierząt jako jeden z elementów praktyk religijnych wyznawców judaizmu czy wyznawców islamu podlega, w ocenie rzecznika praw obywatelskich, ochronie między innymi na podstawie art. 53 ust. 2 konstytucji” – czytamy w uzasadnieniu wniosku do TK.

Jednocześnie prof. Lipowicz podkreśla, że ubój rytualny dokonywany w celach handlowych, na skalę masową, nie należący do sfery wolności religii i wyznania, nie może zdaniem rzecznika korzystać z konstytucyjnej ochrony.
Wcześniej wnioski do TK w sprawie przepisów regulujących ubój rytualny złożyły: Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Sąd Rejonowy w Białymstoku.
65 proc. badanych jest przeciwna temu, aby prawo w Polsce zezwalało na ubój bez ogłuszania
21 proc. opowiedziało się za legalizacją uboju rytualnego
Źródło: CBOS 2013 r.