Problemem polskiej administracji publicznej jest nierówny dostęp do usług informatycznych. Wynika to z różnego stopnia rozwoju w danych miejscowościach. Jednak Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dostrzega problem i stara się go rozwiązać.

Wiceminister administracji i cyfryzacji ds. e-administracji i społeczeństwa cyfrowego Roman Dmowski przedstawił przed sejmową Komisją Administracji i Cyfryzacji informację o stanie informatyzacji w polskich urzędach.

Wiceminister stwierdził, że rozwarstwienie informatyzacyjne spowodowane jest wysokimi kosztami wdrażania i stosowania potrzebnych rozwiązań. Nie można na tym jednak oszczędzać, bowiem kluczowe jest bezpieczeństwo w ich użytkowaniu. Jak podkreślił, rozwiązanie problemu jest już wdrażane. System e-usług powinien bazować na centralizacji i w miarę możliwości zapewnienia do nich dostępu poprzez „chmurę”. Dlatego też wdraża się element koordynacji w postaci Programu Zintegrowanej Administracji Państwa. Jest to strategiczny dokument (w randze uchwały Rady Ministrów) zmierzający do konsolidacji rozwiązań e-administracyjnych. Jednym z podejmowanych działań ma być uruchomienie Państwowej Chmury Obliczeniowej. Ma ona pozwolić wszystkim organom administracji, także tym do tej pory działającym w mniejszym zakresie, korzystać z przygotowanych rozwiązań. Założeniem jest, by wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi zmniejszyło obciążenie urzędników pracą, nie zaś je zwiększało, na co obecnie skarży się wiele urzędów.