Mieszkanie w bloku ma swoje zalety oraz wady. Bliska obecność sąsiadów, którzy posiadają psy, niekiedy potrafi doprowadzić do szału – nie tylko ze względu na fakt, iż nie każdy sprząta po swoim pupilu, lecz również z powodu hałasu.

Zapewne większość osób usłyszała kiedyś stwierdzenie „ale ten pies ujada”. W skrajnych przypadkach może to przeszkadzać w stopniu nie mniejszym niż korzystanie przez sąsiada z wiertarki w weekend. Okazuje się jednak, że przepisy prawa znajdują zastosowanie i w tej kwestii.

Odpowiednie regulacje najczęściej przewidziane są aktami prawa miejscowego. Jak informuje Katarzyna Dobrowolska z warszawskiej straży miejskiej, zgodnie z rozdz. VI par. 28 pkt 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.