Aby wstąpić w związek małżeński za granicą, należy uzyskać z urzędu stanu cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających ślub. Negatywne przesłanki urzędnik określa w odniesieniu do polskiego prawa. Dokument zawiera przy tym dane obydwu przyszłych małżonków, więc wykluczone jest jego wydanie osobie, która zamierza poślubić osobę tej samej płci.
W Sejmie trwają jednak prace nad ustawą, która wprowadza oprócz tego nowy rodzaj dokumentu – zaświadczenie o stanie cywilnym. Zdaniem prawników z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to furtka dająca Polakom możliwość zawierania za granicą związków homoseksualnych i poligamicznych.