Ustawodawca postanowił wyszczególnić sytuację psów uznawanych za agresywne. W stosunku do ich właścicieli przepisy prawa są bardziej restrykcyjne niż ogólne zasady posiadania i sprawowania kontroli nad psami.

W polskim porządku prawnym wykaz ras psów uznawanych za agresywne jest katalogiem zamkniętym. Zgodnie z rozporządzeniem (rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne) za agresywne uznaje się następujące rasy:

amerykański pit bull terrier
pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
buldog amerykański
dog argentyński
pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
tosa inu
rottweiler
akbash dog
anatolian karabash
moskiewski stróżujący
owczarek kaukaski

Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Potrzebny jest wniosek właściciela.

Czworonogi ras uznawanych za agresywne należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Specjaliści (behawioryści, weterynarze) podkreślają, że często wprowadza się nienależyte uproszczenie i mówi „psy agresywne”. Przestrzegają przed tym, bowiem większość przedstawicieli ras z powyższego wykazu należy do stworzeń spokojnych i oddanych człowiekowi. Zwierzęta te wymagają jednak pracy nad ich ułożeniem ze strony swoich właścicieli. Są uznawane za niebezpieczne, gdyż ich predyspozycje fizyczne z połączeniem skłonności do dominacji, jeśli nie zostanie ograniczona przez socjalizację, mogą stanowić zagrożenie w kryzysowej sytuacji.

- Przede wszystkim decyzja o zakupie bądź przygarnięciu psa musi być przemyślana i poprzedzona wnikliwą analizą m.in. tego, jaki charakter mają psy danej rasy. Rottweiler – o ile mamy odpowiednie warunki lokalowe i czas oraz chęci na jego wychowywanie – może być najlepszym przyjacielem człowieka oraz troskliwym opiekunem innego stworzenia. Jest uznawany za psa agresywnego, bo w złych rękach bywa niebezpieczny. Ale tak samo niebezpieczny może być w złych rękach nóż – wyjaśnia weterynarz Anna Malinowska.