Takie uproszczenie ma wprowadzić nowelizacja ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.). Gminy od dawna oczekują tych zmian.
– Pozwolą one na obniżenie kosztów działań podejmowanych wobec niesolidnych rodziców. Spowodują też, że będą one wymagać mniej pracy i czasu – uważa Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.