Na polskich drogach zwiększyła się liczba policjantów wyposażonych w narkotesty. Funkcjonariusze nie próżnują. Od 20 do 30 lipca 2014 pod kątem obecności narkotyków w organizmie przebadano ponad 440 kierujących. To ponad dwa razy więcej niż w ciągu 10 dni w pierwszej połowie tego miesiąca.

W związku z niebezpiecznie rosnącą liczbą kierowców pozostających pod wpływem narkotyków, Minister Zdrowia 16 lipca 2014 wydał Rozporządzenie w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. Jego założenia zostały wdrożone 20 lipca, co zaowocowało wyposażeniem funkcjonariuszy w większą ilość narkotestów.

Co wykryją policjanci

Z danych przekazanych przez Biuro Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej wynika, że policjanci posiadają obecnie 4579 urządzeń do wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu, czyli tzw. narkotesterów. Za ich pomocą możliwe jest wykrycie takich substancji jak opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole oraz benzodiazepiny.

Zakupy narkotestów dokonywane są indywidualnie przez poszczególne wojewódzkie komendy policji. Wśród nich wyróżnić można elektroniczne urządzenia na kasety czy jednorazowe pakiety. Wykrywają one substancje z poszczególnych grup narkotyków określonych w rozporządzeniu.

Skala problemu

Czy prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków staje się ogólnospołecznym problemem? Na potwierdzenie tej tezy będziemy musieli jeszcze poczekać. Dane przekazane przez KGP obrazują jednak niepokojącą tendencję. W 2013 roku ujawniono bowiem 653 kierujących pod wpływem, czy też po użyciu środków działających podobnie do alkoholu, natomiast już w I półroczu 2014 zatrzymano 505 odurzonych kierowców.

Efekty

Krótki okres od rozpoczęcia (20 lipca 2014) wzmożonych kontroli póki co nie wykazał wzrostu liczby osób zatrzymanych, którzy prowadzili pojazdy po spożyciu narkotyków. Jak wynika z danych KGP w dniach 10 - 20 lipca 2014 roku ujawniono 42 kierujących pod wpływem bądź po użyciu środków działających podobnie do alkoholu (badaniu poddano 180 kierujących). Okres 20 - 30 lipca 2014 roku zaowocował zatrzymaniem 33 takich kierujących (zbadano 442 kierujących). Jak sugeruje jednak Paulina Teodorek z Komendy Głównej Policji, właściwym okresem analitycznym dla wprowadzonych rozwiązań powinien być co najmniej jeden kwartał.

Można odmówić

Zatrzymany przez policjantów kierowca może odmówić badania narkotestem. Wtedy, analogicznie jak w przypadku odmowy badania na zawartość alkoholu (alkotestem), osobie tej wykonuje się analizę krwi lub moczu. Prowadzący pojazd pod wpływem bądź po użyciu środków działających podobnie do alkoholu może być przesłuchany, co do kwestii ich posiadania.