Wiewiórowski funkcję GIODO pełnił od czterech lat. Jego kandydaturę zgłosił klub PO, a komisja sprawiedliwości zaopiniowała ją pozytywnie.

Kadencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych upływa 4 sierpnia.