Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kontroluje zgodność przetwarzania tych danych z przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ich ochronie.

Prowadzi też rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.