Wojciech Rafał Wiewiórowski ponownie objął stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Sejm powołał go na drugą kadencję. Stanowisko to pełni od sierpnia 2010 roku. Dziś, przed rozpoczęciem kolejnych 4 lat urzędowania, złożył ślubowanie w Sejmie.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kontroluje zgodność przetwarzania tych danych z przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ich ochronie.

Prowadzi też rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.