Rewolucji ciąg dalszy: lekarze orzecznicy ZUS i KRUS oraz konsultanci medyczni będą musieli składać oświadczenia o swoim stanie posiadania.Na tym nie koniec. Informacjami o swojej zamożności mieliby się dzielić członkowie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, rzecznik praw pacjenta, a także osoby na określonych stanowiskach w ZUS, KRUS i NFZ. Ministerstwo Sprawiedliwości uzupełniło projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Ma ona wejść w życie 1 maja 2015 r.

– Dobrze, że resort doprecyzowuje projekt. Tym bardziej że np. w stosunku do rozstrzygnięć zapadających w ramach postępowań rentowych dość często pojawiają się wątpliwości co do obiektywizmu orzekających – twierdzi Krzysztof Izdebski, prawnik Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił komentarza, bo „nie ma w zwyczaju wypowiadać się na temat projektów ustaw”. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia nie mają nic przeciw propozycjom. – Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez prezesa, zastępców prezesa, członków rady NFZ oraz członków rad wojewódzkich oddziałów funduszu jest zasadny, podobnie jak ich publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej – ocenia Jerzy Ryszard Chmielarski, przewodniczący rady Dolnośląskiego Oddziału NFZ.

Inna zmiana w projekcie: wyłączono jawność oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy ABW, CBA, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, z wyjątkiem kierownictwa tych jednostek. Poprzednia propozycja mówiła tylko o tym, że Rada Ministrów może zgodzić się np. ze względu na bezpieczeństwo państwa na nieujawnianie oświadczeń osób zajmujących określone stanowiska.

– Zmiana idzie chyba za daleko. Pracownicy tych służb pełnią przecież różne funkcje, niekoniecznie przykrywkowe. Spodziewam się, że prokuratorzy czy sędziowie potraktują to jako argument za nieujawnianiem swoich oświadczeń – mówi Krzysztof Izdebski.

Ale Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA, twierdzi, że to dobre rozwiązanie, ponieważ dotyczy funkcjonariuszy służb specjalnych i podyktowane jest koniecznością ochrony ich danych – mówi.

Projekt ustawy trafił do ponad 170 podmiotów, a konsultacje mają się zakończyć w połowie sierpnia. Zgodnie z nim oświadczenia majątkowe musieliby składać – poza tymi, którzy już mają taki obowiązek – m.in. policjanci, urzędnicy wydający decyzje administracyjne, strażacy, strażnicy miejscy, notariusze, komornicy, ławnicy czy egzaminatorzy na prawo jazdy.

Puchnie lista osób pełniących funkcje publiczne, które będą ujawniały swoje mienie