Kandydaci na kierowców będą mogli podchodzić do egzaminu bez konieczności odbycia części teoretycznej szkolenia. Z kolei jeżeli chodzi o część praktyczną, ułatwieniem ma być to, że będzie on przeprowadzany na takim samochodzie, na jakim odbywało się szkolenie. Podniesieniem poprzeczki może okazać się przepis, zgodnie z którym osoba ubiegająca się o prawo jazdy będzie musiała wykazać się na egzaminie umiejętnością energooszczędnej jazdy.
Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego zostaną z kolei zobowiązane do odprowadzania do budżetu państwa 1,5 proc. opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu. Ponadto przepisy spowodują, że wszystkie ośrodki będą przeprowadzały egzaminy za pośrednictwem takiego samego systemu teleinformatycznego.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na publikację