Wyrok przyniesie ulgę właścicielom tych nieruchomości, które zostały włączone do obwodów łowieckich, chociaż nikt nie pytał właścicieli o zdanie i nie liczył się z ich ewentualnym sprzeciwem. Dotychczas musieli więc oni tolerować np. prowadzenie polowań na terenach ich działek wchodzących w skład obwodu łowieckiego, nie będąc nawet informowanym o polowaniu.

TK orzekł jednak, że art. 26 i 27 ustawy Prawo łowieckie jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Przepisy te przestaną obowiązywać za 18 miesięcy. Ponadto Trybunał zaapelował do ustawodawcy, aby pochylił się nad całością ustawy, która została uchwalona jeszcze przed wejściem w życie konstytucji z 1997 r. i nie jest zharmonizowana z poziomem ochrony praw i wolności obywatelskich gwarantowanej przez obecną ustawę zasadniczą.

Wyrok TK z 10 lipca 2014 r., sygn. akt P 19/13