Trybunał Konstytucyjny nie zaakceptował przepisów, które umożliwiają tworzenie obwodów łowieckich na terenie prywatnych nieruchomości bez zgody właścicieli tych gruntów.

Wyrok przyniesie ulgę właścicielom tych nieruchomości, które zostały włączone do obwodów łowieckich, chociaż nikt nie pytał właścicieli o zdanie i nie liczył się z ich ewentualnym sprzeciwem. Dotychczas musieli więc oni tolerować np. prowadzenie polowań na terenach ich działek wchodzących w skład obwodu łowieckiego, nie będąc nawet informowanym o polowaniu.

TK orzekł jednak, że art. 26 i 27 ustawy Prawo łowieckie jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Przepisy te przestaną obowiązywać za 18 miesięcy. Ponadto Trybunał zaapelował do ustawodawcy, aby pochylił się nad całością ustawy, która została uchwalona jeszcze przed wejściem w życie konstytucji z 1997 r. i nie jest zharmonizowana z poziomem ochrony praw i wolności obywatelskich gwarantowanej przez obecną ustawę zasadniczą.