Odznaczenia za swoją postawę i działalność w latach 1980-1989 otrzymali:

 •  Iwona Koper, sędzia Sądu Najwyższego,
 • Grzegorz Kapera, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
 • Hanna Bajer, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku,
 • Jan Filipczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku,
 • prof. Ryszard Juszkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Mławie w stanie spoczynku,
 • Anna Koprowską, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ( pośmiertnie).

KRS postanowiła podziękować także za pracę sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku.

Medale otrzymali:

 • Prof. dr hab. Walerian Sanetra, sędzia Sądu Najwyższego,
 • Janina Antosiewicz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Halina Betta, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Włodzimierz Kubiak, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Anna Łukaszewska-Macioch, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • prof. dr hab. Ryszard Mikosz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 •  Maria Piórkowska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Alicja Plucińska-Filipowicz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Urszula Raczkiewicz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Iwona Tomaszewska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Józef Waksmundzki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Jan Zając, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Piotr Rusin, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
 • Ewa Chądzyńska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
 • Hanna Hańczewska -Pawłowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
 • Waldemar Kryślak – sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ( pośmiertnie),
 • Maria Michalska-Goźdź, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
 • Aleksandra Rudnicka - Reut RUDNICKA-REUT, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie,
 • Maria Becker-Rzeszewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 • Teresa Rozmus - Bukłaho, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
 • Krystyna Sacherska, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach ( pośmiertnie),
 • Krystyna Szklorz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
 • Ewa Macak, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
 • Aniela Pakosiewicz , sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
 • Ewa Spodar, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
 • Zenona Furmankiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie,
 • Grzegorz Gładysz, sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie,
 • Stanisława Starzychowicz, sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie,
 • Leszek Wilusz, sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie,
 • Ewa Solecka, sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy.

PS/ źródło:KRS