Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował nową listę sędziów ad hoc, powoływanych na dwuletnią kadencję. Polską sekcję otwiera prof. Ireneusz Kamiński.

Obok prof. Kamińskiego. pracownika Instytutu Nauk Prawnych PAN i wielokrotnego pełnomocnika w postępowaniach przed ETPC, na liście polskich sędziów zastępców znaleźli się także prof. Marian Kępiński z WPiA UAM, prof. Stanisław Sołtysiński, wspólnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak, dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek z KUL oraz prof. Eleonora Zielińska z WPiA UW.

W przeciwieństwie do "stałych" sędziów, powoływanych na dziesięcioletnią kadencję przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, sędziów ad hoc mianują bezpośrednio państwa-strony konwencji na wypadek, gdyby "stały" sędzia nie mógł brać udziału w sprawie, musiał ustąpić bądź zostać wyłączony z orzekania.