Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że niektóre z postanowień specyfikacji przetargowej były wygórowane, i nakazała ich modyfikację. Chodzi o opisywany przez DGP przetarg na dostawę ok. 1,2 tys. drukarek i 2,1 tys. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 45-miesięcznym serwisem, którego wartość oszacowano na ponad 50 mln zł brutto, a więc kilkanaście procent wszystkich środków, jakie w tym roku ZUS zamierza przeznaczyć na inwestycje.
Jedna z firm zainteresowanych tym zamówieniem – spółka Galaxy Systemy Informatyczne – zarzuciła ZUS, że wymagania postawione w specyfikacji spełniają tylko produkty firmy Kyocera.
– Każde z nich rozpatrywane oddzielnie może spełnić kilka firm. Wedle oceny naszych ekspertów łącznie już tylko jedna – wypowiadał się dla DGP reprezentujący ją radca prawny Robert Krynicki z kancelarii Krynicki, Dajczer, Kamiński. Do sporządzonego przez niego odwołania przyłączyli się także inni polscy dystrybutorzy drukarek. W środę Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, w którym uwzględniła część stawianych zarzutów. Uznała, że niektóre z wymagań są nadmierne, nieuzasadnione rzeczywistymi potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczającymi uczciwą konkurencję.