Wszystko wskazuje na to, że najstarszy człowiek świata żyje… w Polsce. W tym roku skończy równo 120 lat i oprócz tego, że jest mężczyzną, nic więcej o nim nie wiadomo. Jedynym śladem jego istnienia jest wpis w bazie ewidencji ludności PESEL.

Z informacji zgromadzonych w bazie PESEL wynika, że w Polsce żyje obecnie 5831 ludzi, którzy przekroczyli 100 lat, z czego 4329 to kobiety, a 1502 - mężczyźni. Najstarszy Polak – jeśli wierzyć ewidencji - urodził się w 1894 r. Według danych z bazy PESEL żyją też w Polsce dwie osoby urodzone w 1895 r., siedem w 1896 r. i aż 34 w 1900 r. Z przedstawionych danych wynika więc niezbicie, że jesteśmy społeczeństwem ludzi długowiecznych. Tak byłoby w istocie, gdyby nie fakt, że rejestr zarządzany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zawiera dużo pomyłek.

Jak lekarze mieli leczyć zmarłych