Skargę do Trybunału złożył obywatel Węgier skazany na karę dożywotniego więzienia za rozbój oraz pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok nie dopuszczał możliwości ubiegania się o skrócenie kary, co zdaniem skarżącego jest torturą i odebraniem motywacji do resocjalizacji. W wydanym wyroku Trybunał stwierdził, że żaden więzień nie powinien być pozbawiony szans i nadziei powrotu do społeczeństwa. Odebranie takich możliwości, jest nieludzkim traktowaniem i stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Trybunał nie kwestionował samej kary dożywotniego więzienia, lecz brak przepisów mówiących o możliwości jej złagodzenia. Zdaniem sędziów skazany na dożywacie musi być poinformowany, jakie spełnić ma warunki, aby ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie. O ewentualnym złagodzeniu kary, po ocenie postępów w resocjalizacji, zdecydować ma sąd. Trybunał przyznał skarżącemu 2 tysiące euro zadośćuczynienia i zalecił władzom w Budapeszcie zmianę przepisów.