Nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawnym – tak mówią eksperci o projekcie mającym unieszkodliwić notorycznych przestępców.
Nie milkną spory wokół projektu ustawy mającego ochronić społeczeństwo przed niebezpiecznymi, odpornymi na resocjalizację przestępcami, którzy kończą odbywanie kary. Zdaniem części prawników rządowa propozycja prócz tego, że jest niezgodna z konstytucją, zawiera jeszcze zapisy, na mocy których w zamkniętym ośrodku leczniczym będzie można umieścić zbyt wiele osób.
Dyskusję rodzi już pierwszy artykuł projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.