Czy zostaną podważone setki wyroków zapadłych po 1 maja 1993 r.? Sąd Najwyższy odpowie, czy można wznowić postępowanie w sprawach podobnych do objętych wyrokami trybunału praw człowieka
Do Izby Karnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące art. 540 par. 3 kodeksu postępowania karnego. Wnioskodawcą jest p.o. I prezesa Sądu Najwyższego Lech Paprzycki. Zauważył on, że w orzecznictwie SN powstała rozbieżność w wykładni tego przepisu. Aby ją zlikwidować, skład siedmiu sędziów SN będzie musiał odpowiedzieć na następujące pytanie: czy na podstawie art. 540 par. 3 wznowić można jedynie to postępowanie karne, co do którego zapadło rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) stwierdzające naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), czy również inne postępowania karne, w których doszło do podobnego naruszenia konwencji.

Pytanie o potrzebę