Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą mieli nieco łatwiej. Od dziś wchodzi w życie nowe prawo, które zmniejsza liczbę formalności przy legalizowaniu pobytu. Łatwiej też będzie w załatwieniu pozwolenia na pracę.

Obecnie pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca musi najpierw starać się dla niego o pozwolenie na pracę, a dopiero później o pozwolenie na pobyt. "Od dzisiaj to się zmieni" - wyjaśnia Rafał Rogala szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jak zaznacza, dwie procedury - załatwienia pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę będą połączone w jedną.

Do tej pory cudzoziemiec starający się o pobyt czasowy musiał przedstawiać w urzędzie papiery potwierdzające, że legalnie wynajmuje mieszkanie. Tutaj również nastąpi zmiana na korzyść cudzoziemców, zamiast umowy najmu mieszkania będzie wymagane jedynie określenie miejsca zamieszkania.

Ponadto cudzoziemcy będą mogli występować o pobyt czasowy na okres nie jak do tej pory dwóch, ale trzech lat. Mniej restrykcyjnie przestrzegane też będą terminy przedłużania pobytu. Dotychczas cudzoziemcy musieli złożyć odpowiednie dokumenty najpóźniej 45 dni przed upływem ważności dotychczasowej karty pobytu. Od maja wniosek o przedłużenie pobytu cudzoziemiec będzie mógł złożyć nawet w ostatnim dniu swojego legalnego przebywania w Polsce.