Odpowiednią propozycję zawiera przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1407). Zmienione przepisy podobnie jak ustawa miałyby zacząć obowiązywać z początkiem lipca tego roku.
Zainteresowani, tj. komornicy i notariusze, zwracali uwagę, że obecna zasada, zgodnie z którą wniosek musi być od razu opłacony (za każdy należy się 20 zł), aby był skuteczny, sprawi, że efektywne wykorzystywanie internetowego dostępu do CBDKW będzie bardzo utrudnione i kosztowne (mogłoby się wiązać np. z zapłatą za każdy przelew). Szacują bowiem, że drogą elektroniczną będą składać nawet kilkaset tysięcy wniosków miesięcznie.