Od 1 lipca komornicy i notariusze uzyskają na stałe elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, co wynika ze znowelizowanej ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.). W przypadku złożonych tą drogą wniosków o wyszukanie księgi uregulują opłaty raz w miesiącu (np. jednym przelewem). Nie będą więc płacić za każdy osobno i na bieżąco, jak dziś, gdy składają pisma.

Odpowiednią propozycję zawiera przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1407). Zmienione przepisy podobnie jak ustawa miałyby zacząć obowiązywać z początkiem lipca tego roku.
Zainteresowani, tj. komornicy i notariusze, zwracali uwagę, że obecna zasada, zgodnie z którą wniosek musi być od razu opłacony (za każdy należy się 20 zł), aby był skuteczny, sprawi, że efektywne wykorzystywanie internetowego dostępu do CBDKW będzie bardzo utrudnione i kosztowne (mogłoby się wiązać np. z zapłatą za każdy przelew). Szacują bowiem, że drogą elektroniczną będą składać nawet kilkaset tysięcy wniosków miesięcznie.
Po zmianach na ich internetowym koncie komornika lub rejenta będzie się pojawiać rozliczenie za każdy miesiąc (w terminie do 7. dnia następnego miesiąca). Na tej podstawie na wskazany rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości będzie on wpłacać odpowiednią kwotę (suma opłat za wnioski złożone w danym miesiącu). Będzie mieć na to 7 dni od momentu udostępnienia mu rozliczenia.
– Ubolewamy, że nowelizując rozporządzenie, resort nie obniżył opłaty, bo pobieranie jej w niższej wysokości wpłynęłoby na większą skuteczność egzekucji, ponieważ większa liczba wierzycieli decydowałaby się na poszukiwanie w ten sposób majątku dłużników – zauważył Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach