Obywatel poprosił Sąd Rejonowy o kopie wyroków z uzasadnieniami z lat 2010–2013 w sprawach dotyczących roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa za szkody wyrządzone przez zakłady karne. Prezes sądu rejonowego odmówił. Dowodził, że przygotowanie dokumentów wymagałoby znacznego zaangażowania sił i środków: sporządzenia przez pracowników wykazu takich spraw, wyszukania ich w archiwum, skopiowania wyroków i poddania ich anonimizacji. Dlatego, zdaniem prezesa sądu, żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej. A to oznacza, że konieczne jest wykazanie, że jej udostępnienie jest szczególnie istotnego dla interesu publicznego. Prezes wezwał więc wnioskodawcę do wskazania okoliczności, które mogłyby to potwierdzić, ale bez skutku. Przyjął więc, że wnioskodawca w żądaniu kieruje się wyłącznie interesem prywatnym.
Obywatel odwołał się od decyzji do prezesa sądu okręgowego. Przekonywał, że wyroki nie mogą być zakwalifikowane jako informacja przetworzona. Sprawy, o które pytał, są bowiem rejestrowane pod symbolem 028 i ich odnalezienie nie powinno nastręczać trudności. Trzeba jedynie dokonać anonimizacji. Ponadto – dowodził – sąd nie musi wykonać skanów, bowiem skarżący we wniosku wskazał, że informacje mogą być zapisane na płycie CD/DVD. Druga instancja utrzymała jednak w mocy pierwsze rozstrzygnięcie. Tłumaczyła, że status informacji przetworzonej ma informacja, na którą składa się pewna suma informacji publicznych prostych, dostępnych bez wykazywania przesłanki interesu publicznego. Cechuje ją to, że jej udostępnienie wiąże się z potrzebą przeprowadzenia analiz, zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem. A to utrudni sądowi wykonywanie innych zadań.