Rozstający się małżonkowie powinni przywiązywać dużą wagę do tego, kogo sąd obarczy winą za rozkład pożycia. Rodzi to bowiem obowiązek łożenia na utrzymanie biedniejszego nawet po kilku latach po wyroku

Czy sąd zgodzi się na żądania małżonków

Żona postanowiła wystąpić o rozwód i chce, aby sąd orzekł o tym, że to małżonek ponosi winę rozkładu pożycia, ponieważ ją opuścił, nadużywał alkoholu i nie łożył na utrzymanie dzieci. Mąż zaś chce, aby sąd zaniechał orzekania o winie. Twierdzi, że jego naganne zachowanie występowało tylko w okresie nawrotów choroby psychicznej i było nią spowodowane. Czy żądanie małżonków wiąże sąd?