SN orzekł wówczas, że straż miejska nie posiada uprawnień oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie za niewskazanie kierującego, co stanowi wykroczenie z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń. Co za tym idzie, nie może kierować wniosków o ukaranie właściciela pojazdu z tego paragrafu do sądu.
Jest to istotne głównie w sprawach o wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary. Właściciel pojazdu uwiecznionego na zdjęciu musi wskazać, kto w momencie wykroczenia prowadził auto. Jeśli to był on – dostanie mandat, jeśli nie – musi wskazać kierowcę, a jeśli ani się nie przyznaje, ani nie wskazuje nikogo, wówczas popełnia wykroczenie z art. 96 par. 3.