Sąd Najwyższy uznał, że straż miejska może wnosić do sądu o ukaranie właściciela pojazdu, który odmówił wskazania prowadzącego podczas zrobienia zdjęcia przez fotoradar.

Sprawę przekazało trzech sędziów, którzy rozpatrywali wyrok kasacyjny. W uzasadnieniu argumentowali, że kwestia jest ważna ze względu na dużą liczbę sytuacji tego typu rozpatrywanych przez sądy.

Według Kodeksu wykroczeń, karze finansowej podlega właściciel pojazdu, który nie poinformuje służb, komu go powierzył. Sprawy ukaranych przez sądy po wnioskach straży miejskiej budziły jednak wątpliwości, bo nie jest jasne, czy ma ona uprawnienia oskarżyciela publicznego. Według Sądu Najwyższego straż miejska ma takie prawo.