Urząd Patentowy RP ogłosił komunikat dotyczący aktualizacji formularzy elektronicznych opublikowanych na platformie ePUAP, służących m.in. do dokonywania elektronicznych zgłoszeń znaków towarowych. Jakie znaczenie mają te zmiany dla przedsiębiorców?
Dzięki wprowadzonym zmianom będzie możliwe dołączanie załączników do takich zgłoszeń w formie odrębnych plików o rozmiarze nawet do 500 MB. Takie usprawnienie jest istotne przy zgłoszeniach, które wymagają załączenia plików o dużych rozmiarach. Przykładowo mogą to być dźwiękowe znaki towarowe, których zapis w formie nagrania może wiązać się z powstaniem właśnie takich plików. Nie ulega wątpliwości, że sekwencje dźwięków i melodie mogą mieć charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług. W określonych przypadkach stanowią one atrakcyjną formę budowania i ochrony marki. Stąd też zapewne bierze się rosnąca popularność dźwiękowych znaków towarowych również w naszym kraju. Obecnie w rejestrze Urzędu Patentowego widnieją 53 zarejestrowane znaki towarowe dźwiękowe mające moc obowiązującą. Ponadto urząd rozpatruje jeszcze cztery zgłoszenia takich znaków do rejestracji. Można się spodziewać, że znaki towarowe tego typu stopniowo zyskiwać będą na znaczeniu.
Omawiane usprawnienie to kolejny dobry krok w kierunku ułatwiania i promowania zgłoszeń elektronicznych. W dobie postępującej elektronizacji, jak się wydaje, powinny one w przyszłości całkowicie wyprzeć zgłoszenia dokonywane w formie tradycyjnej, w tym też te archaiczne przesyłane telefaksem. Warto podkreślić, że zgłoszenia elektroniczne powinny być też atrakcyjne dla przedsiębiorców chociażby pod względem ekonomicznym. Są bowiem tańsze niż zgłoszenia tradycyjne. Przypomnijmy, że opłata od zgłoszenia znaku towarowego w postaci elektronicznej dla towarów i usług w jednej klasie towarowej wynosi 400 zł. Natomiast w przypadku tradycyjnego zgłoszenia przedsiębiorcy muszą zapłacić 450 zł. Ci przedsiębiorcy, którzy jeszcze z tej drogi nie korzystają, powinni więc pójść za zachętą urzędu i wybierać elektroniczne dokonywanie zgłoszeń.
Marcin Przybysz, adwokat, senior associate w kancelarii Taylor Wessing