Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy o ochronie świadka i pokrzywdzonego. Projekt trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych.

Ustawa przewiduje nowe środki ochrony lub pomocy dla świadków, na które do tej pory mogli liczyć co najwyżej skruszeni przestępcy mający status świadków koronnych. Problem w tym, że wielu zwykłych ludzi, którzy są świadkami przestępstw nie chce składać zeznań w obawie o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Tymczasem 90 proc. wyroków zapada dzięki zeznaniom uzyskanych od świadków. Stąd potrzeba lepszej ochrony zeznających.

Zgodnie z nową ustawą, świadkom będzie można przydzielić ochronę, zorganizować opiekę psychologiczną, a gdy będzie to konieczne, pomóc w znalezieniu nowego miejsca pobytu oraz nowej pracy.

Chronimy świadków najgorzej w całej Europie >>

Środki ochrony przysługujące świadkom będą zależały od charakteru przestępstwa oraz zagrożenia, na jakie mogą być narażeni zeznający.

Ustawa o ochronie świadków jest flagowym projektem Marka Biernackiego, który w pierwszych słowach po objęciu teki Ministra Sprawiedliwości w ubiegłym roku zapowiedział zmiany w prawie mające na celu właśnie zapewnienie większej ochrony świadkom oraz ofiarom przestępstw.