Ustawa przewiduje nowe środki ochrony lub pomocy dla świadków, na które do tej pory mogli liczyć co najwyżej skruszeni przestępcy mający status świadków koronnych. Problem w tym, że wielu zwykłych ludzi, którzy są świadkami przestępstw nie chce składać zeznań w obawie o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Tymczasem 90 proc. wyroków zapada dzięki zeznaniom uzyskanych od świadków. Stąd potrzeba lepszej ochrony zeznających.

Zgodnie z nową ustawą, świadkom będzie można przydzielić ochronę, zorganizować opiekę psychologiczną, a gdy będzie to konieczne, pomóc w znalezieniu nowego miejsca pobytu oraz nowej pracy.

Chronimy świadków najgorzej w całej Europie >>

Środki ochrony przysługujące świadkom będą zależały od charakteru przestępstwa oraz zagrożenia, na jakie mogą być narażeni zeznający.

Ustawa o ochronie świadków jest flagowym projektem Marka Biernackiego, który w pierwszych słowach po objęciu teki Ministra Sprawiedliwości w ubiegłym roku zapowiedział zmiany w prawie mające na celu właśnie zapewnienie większej ochrony świadkom oraz ofiarom przestępstw.