University of Warsaw Journal of Comparative Law , bo tak brzmi pełna nazwa czasopisma, nawiązuje do tradycji amerykańskich uniwersytetów, gdzie studenci prowadzą tzw. law reviews czy law journals, które należą do wiodących publikacji naukowych z zakresu prawa.

Pismo w całości ma skupiać się wyłącznie na publikacjach z zakresu komparatystyki prawniczej. - Zależy nam na tym żeby artykuły, niezależnie od tematyki czy zagadnień prawnych jakie poruszają, dążyły do promowania zastosowania metody porównawczej w dzisiejszym analizowaniu, tworzeniu i stosowaniu prawa - mówi Witold Kowalczyk, redaktor naczelny UWJCL.

Pomysłodawcy liczą, że aktywnością na jego łamach wykażą się nie tylko polscy i zagraniczni prawnicy czy wykładowcy, ale też studenci, którzy mają doświadczenie związane z prawem europejskim i międzynarodowym.

Wyróżnikiem pisma ma być także to, że będzie ono wydawane jedynie w języku angielskim, co jak przekonują pomysłodawcy, umożliwi szeroką dyskusję środowiskową związaną z prezentowaną tematyką, także poza granicami naszego kraju.

- Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie nie można studiować i patrzeć na prawo, jak na odizolowany twór krajowy - uważa Witold Kowalczyk.

Periodyk ma ukazywać się trzy razy do roku jedynie w formie elektronicznej.

Pierwszy numer jest już od stycznia dostępny na stronie: www.uwjcl.wpia.uw.edu.pl .

PS