Taki wniosek płynie z opinii przesłanych w ramach konsultacji dotyczących ministerialnego projektu zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1121 – dalej u.s.p.). Jak do tej pory wpłynęło ich ponad 20.
W większości zgłoszonych uwag przejawia się dezaprobata dla projektowanego art. 22 par. 2a u.s.p., który stanowi, że prezes sądu apelacyjnego, na żądanie ministra sprawiedliwości, przedstawia mu niezwłocznie informacje o toku postępowania w sprawach.