Procesy w sprawach o wykroczenia już wkrótce będą nagrywane. Sejm uchwalił nowelizację procedury wykroczeniowej wprowadzającą do sądów e-protokół.
– Projekt przewiduje sporządzanie protokołu przez rejestrację dźwięku lub obrazu i dźwięku podczas rozprawy. Rozwiązanie takie wyeliminuje problem przedłużania rozpraw spowodowany dyktowaniem protokolantowi treści protokołu i odciąży w znacznym stopniu sędziego, który będzie mógł się skupić wyłącznie na kwestiach merytorycznych – wskazywał Jarosław Pięta, poseł sprawozdawca.
Przekonywał parlamentarzystów, że cyfrowa rejestracja wreszcie umożliwi gruntowną ocenę spontanicznych wypowiedzi – co pozwoli zapobiec zniekształceniom i przekłamaniom zapisu, typowym dla wersji pisemnej.
Wprowadzenie e-protokołu nie oznacza jednak, że rozprawy w ogóle nie będą utrwalane na piśmie. Równocześnie sporządzany będzie bowiem tradycyjny, skrócony protokół papierowy. Znajdą się w nim m.in. informacje o czasie i miejscu rozprawy, wydanych postanowieniach czy wniesionych ustnie zażaleniach.
Ponadto jeżeli będzie to „niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania o sprawie”, prezes sądu będzie mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji części nagrania.
Nowela wprowadza również odmienne od dzisiaj funkcjonującego rozwiązanie w zakresie sporządzania uzasadnienia wyroku. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 82 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jeżeli przebieg rozprawy utrwalany będzie za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, uzasadnienie wyroku będzie mogło być z urzędu przedstawione wyłącznie w formie ustnej.
– W tym wypadku w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona może złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w formie pisemnej. W przypadku gdy uzasadnienie wyroku zostało przedstawione wyłącznie w formie ustnej, apelację wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem tego uzasadnienia – wyjaśniał poseł Pięta.
Etap legislacyjny
Ustawa trafi do Senatu