25 dni – tyle ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r. poz. 24) od chwili podpisania przez prezydenta czekała na publikację w Dzienniku Ustaw. Dlaczego tak długo? Ministerstwo Sprawiedliwości nie umieściło jej na liście aktów, które muszą wejść w życie do 1 stycznia 2014 r. – odpowiada Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Niedopisana pozycja

– Ze względu na dużą liczbę aktów prawnych, które muszą wejść w życie z początkiem roku, RCL co roku określa zasady kierowania takich aktów do ogłoszenia oraz zasady przekazywania informacji o nich przez poszczególne ministerstwa – wskazuje prezes Berek.
I dodaje, że w związku z przewidywaniami, iż na przełomie 2013 i 2014 roku dokumentów do publikacji będzie wyjątkowo dużo, sprawą zajął się 5 grudnia 2013 r. Stały Komitet Rady Ministrów. Nakazano wtedy wszystkim resortom zweryfikowanie aktów kierowanych do ogłoszenia oraz wskazanie tych, które muszą faktycznie wejść w życie do 1 stycznia 2014 r.
– W ślad za tą rekomendacją prezes Rządowego Centrum Legislacji 9 grudnia 2013 r. skierował do wszystkich ministrów pismo, w którym – powołując się na decyzję Stałego Komitetu Rady Ministrów – prosił o niezwłoczne przekazanie departamentowi Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wykazu aktów przewidzianych do ogłoszenia w 2013 r. – przypomina Maciej Berek.

Nieoficjalna droga

Jak się jednak okazuje, w przesłanym w tym trybie przez Ministerstwo Sprawiedliwości wykazie nie było informacji o ustawie o zaburzonych przestępcach.
– W sprawie publikacji tej ustawy nie zostało też skierowane do RCL żadne inne oficjalne pismo – wskazuje prezes RCL.
Informacja o wadze tej ustawy znalazła się jednak w e-mailu przesłanym z departamentu prawa karnego Ministerstwa Sprawiedliwości do departamentu prawa administracyjnego Rządowego Centrum Legislacji 4 grudnia 2013 r. W korespondencji znalazła się też wstępna informacja o aktach, które musiały wejść w życie 1 stycznia 2014 r.
W e-mailu kierowanym do Stanisława Małeckiego, dyrektora departamentu prawa administracyjnego w RCL, Wojciech Ulitko, zastępca dyrektora departamentu prawa karnego w MS, poinformował go, że „w ostatnim czasie parlament uchwalił 2 ustawy, które również muszą zostać ogłoszone jeszcze w tym roku” – tj. nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawę o zaburzonych.
„Korzystając z okazji, chciałbym Pana Dyrektora szczególnie uczulić na te ustawy” – kończy wiadomość dyrektor Ulitko. Ostatecznie akt ten udało się opublikować dopiero ponad miesiąc później.

Spokój resortu dziwi. To MS najlepiej powinno rozumieć powagę sytuacji

Kluczowe daty

13 grudnia 2013 r. – prezydent podpisał ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 7 stycznia 2014 r. – ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw