statystyki

Jak uporządkować stan prawny lokalu w księdze wieczystej

autor: Łukasz Sobiech07.02.2014, 07:27; Aktualizacja: 07.02.2014, 10:14
prawo, sąd, sprawiedliwość

Zgodnie z przepisami hipoteka obciążająca którąkolwiek z połączonych nieruchomości obciąża całą nieruchomość utworzoną przez połączenie. Niezależnie od tego działki, które są obciążone hipotekami, mogą być połączone, jeżeli uprawnieni wierzyciele ułożą się co do pierwszeństwa tych praw na nieruchomości utworzonej przez połączenieźródło: ShutterStock

Informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości, mogą nie tylko spowodować problemy przy sprzedaży, lecz także ingerować w kwestie właścicielskie. Omyłki można prostować w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W dobie elektronicznej możliwości przeglądania ksiąg wieczystych (ekw.ms.gov.pl) weryfikowanie aktualnej treści księgi wieczystej jest znacząco uproszczone niż jeszcze kilka lat temu. W konsekwencji zainteresowany stanem prawnym nieruchomości może nie tylko sprawdzić, kto jest jej właścicielem, lecz także dowiedzieć, jakie prawa, np. hipoteka czy służebność, ją obciążają. W praktyce zdarza się również, że informacja zawarta w księdze nie odpowiada temu, co ma miejsce w rzeczywistości. Przykładowo w księdze wieczystej nieruchomości może się znajdować błędna informacja co do osoby właściciela. Zgodnie z przepisami zmiana tego stanu rzeczy nie będzie możliwa w trybie postępowania wieczystoksięgowym o zmianie wpisu. W tym przypadku ustawa o księgach wieczystych i hipotece przewiduje specjalny tryb postępowania. Zgodnie z nią w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. W praktyce następuje to w drodze procesu cywilnego. Sąd, wydając wyrok, nakazuje zamieszczenie lub usunięcie z księgi wieczystej określonego wpisu. Właściwym w sprawie jest zawsze sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości (wydział cywilny). Odpowiedni pozew może wnieść zarówno osoba, której prawo nie jest wpisane lub też jest umieszczone błędnie, jak i następcy prawni (np. spadkobiercy) takiej osoby. Pozwanym będzie osoba, której prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym – w tym przypadku nieprawidłowo wpisany współwłaściciel. Przygotowując pozew, należy pamiętać, że poza wypełnieniem warunków formalnych, takich jak m.in. oznaczenie sądu, podanie imienia i nazwiska stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, należy dokładnie określić, na czym ma polegać usunięcie niezgodności: np. na żądaniu usunięcia określonych wpisów i wpisanie w to miejsce wpisu np. z prawidłowym oznaczeniem właściciela. Twierdzenia te powinny być poparte odpowiednimi dowodami. Co ważne, postępowanie dowodowe w tym przypadku nie podlega ograniczeniom w odróżnieniu od postępowania wieczystoksięgowego. W praktyce oznacza to, że dowodami mogą być nie tylko dokumenty, lecz także zeznania świadków. Warto również pamiętać, że roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia do księgi wieczystej jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Nie jest do tego potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Ostrzeżenie w praktyce wyłącza zaś rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Powoduje to, że sprzedaż nieruchomości jest praktycznie niemożliwa.


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane